रंगभेद

साहित्य नेपाल September 6, 2017 लघुकथा

मियामीको तटमा बसी बसी त्यो गोरो मान्छेले एउटा छोटो वृत्त खिच्यो र सामुन्ने बसेको कालो मान्छेलाई घृणाको दृष्टिले हेर्दै भन्यो, एक कालो मान्छे यस भन्दा धेरै जान्दैन ।
अनि फेरी त्यसले त्यस सानो वृत्त नजिक एउटा ठूलो वृत्त खिच्यो र भन्यो, एक गोरो मान्छेले यस भन्दा धेरै जान्दैन ।
यस पालि कालो मान्छे उठ्यो, उसले एउटा पत्थरको टुक्राले दुईटै वृत्तहरुको नजिक एउटा अति ठूलो वृत्त खिच्यो र भन्यो, यति धेरै कोही छ, जो गोराले पनि जान्दैन र कालोले पनि ।

– कार्ल स्यान्डबर्ग

Please follow and like us:
104 Readers have read this post.

Related Post