Category: मुक्तक

  • मुक्तक

    दुइ आँखिभौँ त तयार छन्, तरबार पो किन चाहियो,
    तिमी आफू मालिक भैगयौ, सरकार पो किन चाहियो ।

    111 Readers have read this post.